Coaching

Personlig coaching bør foregår over en periode på minst tre måneder dersom man ønsker å
oppnå resultater. Den som ønsker å ha personlig coaching har ofte kommet til et punkt i livet
hvor man er motivert for å oppnå betydelige forbedringer. Dette kan gjelde egen selvfølelse,
egen arbeidssituasjon eller i viktige relasjoner. Det første vi gjør når du får coaching er å danne
en allianse som definerer hva du ønsker å oppnå med coachingen. Coachen er en profesjonell
samtalepartner som har ulike metoder og teknikker for å bidra til refleksjon og bevisstgjøring,
men samtalen utvikler seg naturlig og tar utgangspunkt i tre hovedprinsipper.

Først og fremst skal vi klargjøre når du føler deg best. Dette innebærer at vi definerer dine
verdier og visjoner, samt at vi prøver å identifisere det som hindrer deg i å leve det livet du
ønsker. Neste skritt handler om tydelige valg. Her lærer du å ta de rette valgene ut fra hva du
ønsker og hva som gir mest energi, og vi lager handlingsplaner som gjør det enklere å omsette
tanker til handlinger. Det tredje prinsippet i personlig coaching handler ganske enkelt om å være
i øyeblikket.

Det er også mulig å få coaching over telefonen dersom du ikke er i nærheten av hovedstaden.