Lederutvikling

Det finnes ingen ferdig oppskrift på god lederutvikling, og dette er også vårt utgangspunkt i en
utvidet coaching for ledere. Utviklingen av ledere må ta utgangspunkt i den enkelte leder og den
situasjonen lederen står i. I en hektisk hverdag blir det ofte liten tid til refleksjon og tydelige
prioriteringer.

I coachingsamtalene tar vi opp det som har fokus der og da, uavhengig av om det
er relatert til forretningsutvikling, personlig lederutvikling, et foredrag eller møte som skal
planlegges eller andre mer personlige utfordringer.

Noe av det vi gjør under lederutvikling

I lederutviklingen vil timebasert betaling ved for eksempel hjelp til skriving av foredrag eller
møteforberedelser kombineres med personlig og individuell coaching. Vi tilbyr også coaching
og oppfølging av unge ledere der vi bidrar til å skape trygghet til å forme egen lederrolle og løse
kommunikasjonsutfordringer.