Parterapi

Stadig flere velger parterapi for å rette opp i en relasjon som utvikler seg negativt. I denne
type parterapi tar vi tak i de faktorene som skaper problemer og motvirker glede i samlivet.
Vi arbeider naturligvis med konflikthåndtering, men også for en økt forståelse av hverandres
situasjon og følelser.


Fokus under parterapi

Under parterapien fokuserer vi på det dere ønsker å oppnå, men det er tre faktorer som helt
klart vil gjøre relasjonen sterkere. Det første handler om å øke den generelle positiviteten i
relasjonen og styrke vennskapet som ligger til grunn for relasjonen. Neste faktor handler om
negative kommunikasjonsmønster og vi fokuserer på å redusere negativ påvirkning i konflikter.
Forakt og sarkasme er spesielt drepende for kommunikasjonen i forholdet. Siste faktor vi tar
for oss under parterapi er å øke den positive påvirkningen i konfliktsituasjoner. Det handler om
å åpne opp for og ta i mot den andres reparasjonstilbud og kommunisere på en åpen og fri måte.