Teambuilding

Med teambuilding forsøker vi sammen med teamet å finne ut av hva som skal til for å få på
plass et optimalt samarbeid. Alle virksomheter har forskjellige utfordringer, og derfor vil vi
legge opp til forskjellige utgangspunkt i hvert enkelt team og deres bakgrunn.

Det første vi gjør på startsamlingen er å lage en allianse med teamet der vi sammen
bestemmer hvilke utfordringer som det skal fokuseres på og hvilke mål vi skal ha.

Teambuilding handler om å lære å akseptere hverandres ulikhet, ha klart definerte roller,
vise vilje til å lykkes med samarbeidet og om å bruke kommunikasjonsformer som fremmer
samarbeid. Alle disse faktorene er grunnleggende for hvordan vi arbeider med utvikling av
bedre team.