Coaching nå?

Søker du svar på slike spørsmål som ...

  • Hvordan kan vi utvikle våre relasjoner slik at vi får fram det beste i oss selv og hverandre?
  • Hvordan kan jeg og mine nærmeste (eller kollegaer) komme ut av fastlåste kommunikasjonsmønstre?
  • Hvordan kan vi kommunisere slik at vi både får frem egne behov og følelser, og samtidig viser forståelse for hverandre?

 

Kontakt meg

Hvorfor coaching?

I samtale med en coach kan du utforske slike spørsmål i fred og ro.  

Vi mennesker har lett for å bli fastlåst i en forståelse av oss selv og vår situasjon. Vi trenger hjelp til å finne andre måter å se vår livshistorie og situasjon på. Det er viktig å jobbe med å sette ord på egne tanker, for å forstå hva vi har tenkt.  Med en profesjonell coach som samtalepartner får du plass til høyttenkning. Du får en dypere forståelse og nye perspektiver som vil frigjøre energi og styrker din evne til å bygge gode relasjoner.

Som coach og familieterapeut legger jeg til rette for en trygg og god ramme rundt en åpen og livgivende samtale. Hva trenger akkurat du eller dere for å komme videre i deres prosess?

Velkommen til en samtale!

 

 

Personlig coaching

CoachMeg tilbyr individuell coaching både for privatpersoner og bedrifter. CoachMeg ønsker å fremme den enkeltes potensiale ved å gi personer som ønsker en forbedring i livet sitt trygghet til å ta aktive valg og glede seg over det.

Les mer

Det nytter

Jeg har sett at gode samtaler kan gi motivasjon og håp om endring, og jeg har spurt en som kjenner meg godt etter flere samtaler over flere år, om hvorfor det gjør godt å komme hit til en samtale. Hun sa:

«Jeg har mange i mitt private nettverk jeg kan søke råd hos og få god støtte av, men det føles godt å snakke med Gerd da hun er nøytral. Hun ser ikke på meg som et familiemedlem. Jeg føler hun er ærlig og samtidig virkelig bryr seg om meg. Jeg har gått til Gerd over mange år, og med ulike tema. Jeg føler jeg kan ta opp hva som helst uten å bli dømt, og hun setter seg alltid inn i min situasjon for å hjelpe meg å legge en plan for hva som fungerer for meg. Hun hjelper meg å se mine egne sannheter som jeg ikke er klar over selv, og på den måten klarer jeg både å akseptere og se hva som må til for å få til endring. Det i seg selv er en krevende prosess, og det er lett å falle tilbake på gamle rutiner, så da er Gerd en veldig god støtte å ha. Jeg er veldig takknemlig for at jeg googlet meg frem til Gerd for mange år siden.»

 

 

Par- og familieterapi

De nære relasjonene gir oss alltid utfordringer. Det er slik vi lærer og utvikler oss. Noen ganger blir kommunikasjonen så anstrengt at vi trenger å skape nye rammer rundt samtalen. CoachMeg skaper slike rom for å oppdage hverandre i et nytt lys, enten ved spørsmål eller øvelser. Vi kan utvikle oss gjennom hele livet. Det er alltid håp om forbedring.

Les mer

Lederutvikling

CoachMeg ønsker å bidra til godt lederskap ved å gi tid til refleksjon som gir tydeligere prioriteringer, både i forhold til egen lederrolle og forretningsutviklingen til selskapet.

Les mer

 

Teamutvikling

CoachMeg ønsker å bidra til økt produktivitet i team og grupper ved å øke forståelsen av hva som fremmer og hemmer godt samarbeid, samt tilrettelegge for positive arbeidsprosesser.

Les mer

 

Min bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom, individuell coach, relasjonscoach og systemisk par- og familieterapeut. Jeg har jobbet som profesjonell samtalepartner siden 2005.

Jeg har erfaring med leder- og teamutvikling, individuelle samtaler og parcoaching. Nå er jeg også utdannet til å ha familiesamtaler.