Mental trener

En mental trener kan bidra til personlig utvikling der utgangspunktet er deg og din nåværende situasjon. Personlig coaching bør foregå over minst tre måneder dersom resultatet skal bli optimalt, og som mental trener hjelper jeg deg med å utforme en allianse som definerer hva vi skal fokusere på.

Mine tre hovedprinsipper som mental trener

Det første vi gjør er å klargjøre når det er du føler deg best. Her er min jobb som mental trener å bidra til at du klargjør egne verdier og visjoner for framtiden.

Det andre prinsippet handler om tydelige valg. Vi ser et tema fra flere sider og brainstormer ut fra dette. Med utgangspunkt i det alternativet som gir deg mest energi forplikter du deg til handling, og ved å lage en handlingsplan blir det enklere å gå fra ord til aksjon.

Det siste prinsippet handler om å leve i nuet. Her vil jeg som mental trener hjelpe deg med å leve der du er, og ikke kun i fortid eller framtid.

Dersom du ønsker mental trener eller har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på e-post, telefon eller bruk skjemaet på kontaktsiden.