Lederutvikling

CoachMeg tilbyr lederutvikling basert på en kombinasjon av god forretningsforståelse og lang erfaring som coach. CoachMeg ble etablert på basis av sosionomutdannelse, tre år som miljøarbeider på barnehjem, 2 års erfaring som selger og deretter 16 år som kommunikasjons-konsulent med fokus på strategi- og endringsprosesser i store norske bedrifter og organisasjoner. Nå er det 14 år siden CoachMeg ble etablert.

Lederen kan bruke coachingsamtalen til å drøfte forretningsmessige utfordringer eller tydeliggjøre egen lederrolle. CoachMeg kan også hjelpe lederen med å utvikle foredrag og program for medarbeidersamlinger.

Tydelige ledere skaper ro og trygghet og legger grunnlaget for vekst og utvikling.

CoachMeg tilbyr også oppfølging av unge ledere. Da fokuserer vi på å skape trygghet til å forme egen lederrolle,
samt gi praktiske råd om hvordan kommunikasjonsutfordringer kan løses.