Personlig coach

Dersom personlig coaching skal være effektivt bør den foregå over en periode på minst tre måneder. Vi starter med å ha en samtale der vi danner en allianse og utformer hvilke fokusområder en personlig coaching skal ha. De fleste jeg tilbyr personlig coaching foretrekker samtaler på to timer. Jeg sørger for referat fra disse samtalene.

Tre hovedprinsipper for personlig coaching

  1. Klargjøring av når vi føler oss best. Dette er hvor vi definerer verdier og visjoner for fremtiden, og samtidig identifiserer hva som hindrer oss i å oppnå dette.
  2. Tydelige valg. Her ser vi på et tema i flere perspektiver. Vi forplikter oss til å handle, og lager en plan som gjør det enklere å gå fra ord til handling.
  3. Være i øyeblikket. Vi prøver å leve der vi er, og ikke i framtiden eller fortiden.

Dersom du ønsker personlig coach eller har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på e-post, telefon eller bruk skjemaet på kontaktsiden.