Lederutvikling

CoachMeg ønsker å bidra til godt lederskap ved å gi tid til refleksjon som gir tydeligere prioriteringer, både i forhold til egen lederrolle og forretningsutviklingen til selskapet.

Les mer


Coaching har effekt.

Sommeren 2013 gjennomførte CoachMeg en evaluering, hvor alle som har blitt coachet siden oppstarten i 2005 svarte på en anonym spørre-undersøkelse, basert på SurveyMonkey sin nettbaserte løsning. Svarprosenten ble på 85 %.

Av de som svarte mener 97 % at coachingen har hatt effekt og bekrefter at de bruker verktøy og teknikker fra coachingen i noen eller stor grad, selv flere år etter coachingen. I tillegg mener 97% at coachingen har påvirket dem positivt.

Personlig coaching

CoachMeg tilbyr individuell coaching både for privatpersoner og bedrifter. CoachMeg ønsker å fremme den enkeltes potensiale ved å gi personer som ønsker en forbedring i livet sitt trygghet til å ta aktive valg og glede seg over det.

Les mer


Coaching gir økt trygghet.
Over halvparten av de spurte har krysset av på at coachingen har bidratt til økt personlig trygghet, de har blitt bedre til å prioritere, tatt viktige valg og fått økt forståelse for egen og andres atferd.

Svært fornøyd. 4 av 5 (78,8 %) er svært fornøyd med coachingen de fikk (gav karakter 8-10 på en skala hvor 10 er best).

Coaching av team og par

Gerd Stykket har en spesialutdanning i relasjonscoaching. CoachMeg ønsker å bidra til økt produktivitet i team og grupper ved å øke forståelsen for hva som fremmer og hemmer godt samarbeid, samt tilrettelegge for positive arbeidsprosesser.

CoachMeg ønsker å bidra til bedre konflikt-håndtering for par som har kjørt seg fast i dårlige kommunikasjonsmønster, men som egentlig har lyst til å lykkes sammen.

Les mer