Coaching i praksis

Dilemma.jpg

Nye valgmuligheter

En god coachingsamtale innebærer at "klienten" eller samtalepartneren, kommer fram til en erkjennelse og får lyst til å gjøre noe med det. Mye handler om bevisstgjøring som gir nye valgmuligheter. I samtalen brukes det metoder og teknikker som tydeliggjør det som skjer, og gir tro på at det er mulig å skape endring.

Det viktigste er at den eller de som coaches får opplevelsen av virkelig å bli sett og tatt på alvor.