Utdrag fra evalueringen av et bevisstgjøringskurs:

Skriv de første 5 tingene du impulsivt kommer på når det gjelder
å evaluere kurset.
Du behøver ikke å skrive noen lange forklaringer:

 1. Effektivt
 2. Hyggelige og morsomme kursledere
 3. Krevende
 4. Godt planlagt
 5. Godt ivaretatt

-------------------------------------

 1. Kjempebra kurs. Meget relevante tema. Viktigere og viktigere å være bevisst på sin egen situasjon.
 2. Gode ledere (kursansvarlige) spennende og flinke. Gode til å formidle budskap.
 3. Flinke til å holde tiden (foreleserne).
 4. Godt forberedt (foreleserne). Fint opplegg.
 5. Første dagen ble litt lang, men det faglige oppveier dette.

-------------------------------------

 1. Tøft, men befriende.
 2. Spennende og veldig interessant.
 3. Trygt å ta opp "skumle" følelser/undertykte følelser.
 4. Det var godt at det var aktiv deltakelse.
 5. Synes dere "forelesere" var våkne og varme. Ga meg tillit. Takker veldig mye. FANTASTISK

------------------------------------- 

 1. Positive og flotte kursledere som var inspirerende og motiverende til "nytenking"!
 2. Flott å bli kjent med andre medlemmer.
 3. Litt skummelt å komme så "nær" andre, men likevel positivt!
 4. Litt lange dager.
 5. Godt å ha blitt enda mer bevisst på hva som skal til for at jeg skal få en bedre hverdag. God hjelp i denne prosessen!
 • Per Øyvind Hansen, organisasjonsutvikler NetCom

  Per Øyvind Hansen er Organisasjonsutvikler med ansvar for kultur, målstyring og strategi, verdier og merkevare:

  Litt skeptisk i begynnelsen!
  - Jeg ble nok en smule overrasket da Gerd sa hun skulle begynne på coach-utdanning og var vel noe skeptisk til både konseptet og til å bli "forsøkskanin" i hennes utdanningsperiode.

  - Til min store glede har ting gått bra! Gerd er en dyktig coach. Hun driver meg, og den personlig prosessen vi har, fremover.

  Jeg må ta noen valg, både valg jeg har lyst til og valg jeg har utsatt eller egentlig ikke har lyst til. Så langt har jeg kun hatt positive erfaringer. Jeg, gleder meg i hvert fall til fortsettelsen!

  Solveig Hofvind, forsker ved Kreftregisteret

  "Jeg opplevde konstruktive, engasjerende og krevende samtaler som blant annet lærte meg å være stolt av egenskaper jeg tidligere ønsket å fortrenge. Det har gjort meg mindre sårbar."

  Bente Tandberg, CTI-coach

  "Gerd er en fantastisk inspirasjonskilde med masse energi og visdom, og hun byr på seg selv med et raust og åpent hjerte!

  Fra første coaching time med Gerd har jeg opplevd et utrolig godt samarbeid. Selv om det er jeg som bestemmer agendaen for hver samtale, er hun meget dyktig til å få meg inn til kjernen slik at det ikke blir en masse overfladisk prat.

  Gerd er 100 % til stede i våre samtaler og hun oppfatter raskt også det som ikke blir sagt med rene ord.

  Hun har fått meg til å bli bevisst mine verdier og hvilken betydning de har for mine valg videre i livet, være seg profesjonelt og personlig.

  Å bli coachet av Gerd er en erfaring som har gitt meg inspirasjon og styrke til å sette nye mål og la andre ting fare."

  Marit Ektvedt Kjær, Oslo Lufthavn AS

  Marit Ektvedt Kjær er Direktør Organisasjon og Økonomi

  "Å ha Gerd som coach er ingen sovepute. Jeg har vennelig, men bestemt blitt tvunget til å se hva som er viktig for meg. Det å ta bevisste valg og trives med valgene gir både styrke og energi. Det som undrer meg mest er hvor små grep som egentlig skulle til!"

  Liv Berstad Adm.dir i KappAhl Norge

  "Av etiske hensyn kan det være feil å drøfte problemstillinger med venner og kollegaer. For å beholde egen integritet og i vareta andres, er det viktig å vite hvor man kan diskutere hva. Coachingen har for meg blitt et sted for høyttenking og refleksjon. Der har jeg bearbeidet viktige valg for meg selv, og blitt bevisst egne verdier.

  Jeg valgte Gerd som coach fordi jeg kjente henne godt som konsulent, og visste hva hun stod for. Med Gerd kan man diskutere både forretningsmessige og personlige utfordringer. Hun er både støttende og oppmuntrende når det trengs, og krevende i sine spørsmål når problemstillingene skal utforskes. Hun bidrar til at diskusjonene både får bredde og dybde.

  Lillian Krokan, leder av YS' seniorråd

  "Jeg var ikke i tvil om hvem jeg skulle henvende meg til da YS' seniorråd hadde behov for å få utarbeidet et opplegg til et 2-dagers "Bevisstgjøringskurs for 49-åringer".

  Og Gerd tok oppdraget. Resultatet ble et spennende og annerledes kurs som vi får meget gode tilbakemeldinger på.

  Gerd har også hatt undervisningen på disse kursene. Hennes ledelsesform gjør alle trygge. Hun klarer raskt å trekke deltakerne med og få til et fellesskap.

  Jeg har på ulike felt samarbeidet med Gerd gjennom 20 år.
  Det har vært inspirerende og spennende - og veldig hyggelig.

  Gerd kaster ikke bort tiden på uvesentligheter. Resultatet er sikret når hun påtar seg en oppgave."