Teamutvikling

Det er utfordrende å få team til å fungere godt - og profesjonell teamutvikling kan bidra til bedre kommunikasjon og økt produktivitet i teamet. Utvikling av team handler om å skape en felles forståelse for hvilken kommunikasjon som fremmer samarbeidet og hvordan man skal takle uenighet og motstand positivt.

Teamutvikling har som mål å optimalisere samarbeidet og teamet velger selv hvor mange samlinger de behøver etter den første startsamlingen.

Fire hovedprinsipper for teamutvikling og coaching

  1. Tydelig roller i teamet
  2. Aksept av hverandres ulikhet
  3. Energi og viljen til sammen å oppnå mål
  4. Gode og dårlige kommunikasjonsformer

Når dere kommer til oss vil vi tilpasse coachingen etter deres behov og forløpet legges opp etter de utfordringer som har oppstått.

Dersom du vil høre mer om teamutvikling og hvordan vår coaching kan sørge for et bedre samarbeid og dermed bedre resultater, er du velkommen til å kontakte oss.