Erfaring og bakgrunn

ego4.jpg

CoachMeg ble etablert av Gerd Stykket i april 2005.Hun er utdannet sosionom fra Sosialhøgskolen i Stavanger, og coach via kursene til CTI (The Coaches Training Institute) i Norge og ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching). Gerd jobbet bare noen få år som miljøarbeider i sosialsektoren, før hun i 1989 startet som prosjektleder og konsulent i Alfa & Omega. Der jobbet hun i 16 år med intern kommunikasjon og endringsprosesser i store norske bedrifter som Telenor, NetCom, ISS, Avinor, KappAhl og T-banedrift.

Erfaring

Nedenfor finner du en liste med noe av det som har gjort meg til den jeg er:

  • Jeg vokste opp i en familiebedrift. Vi fikk oppgaver tilknyttet driften, tilpasset den alderen vi hadde. Dette gav meg mange gode mestringsopplevelser og følelsen av å være nyttig. Jeg gjorde kontantoppgjøret til selgerne så fort jeg kunne telle til 10, konkurrerte om å plukke varer på raskest mulig tid og overtok salgsrute dagen etter å ha tatt lappen som 18 åring. Kundeservice og salg kom inn med "morsmelken".
  • Som hjelpelærer på Risøya folkehøgskole hadde jeg ansvaret for to psykisk utviklingshemmende jenter. Jeg lærte dem praktisk regning, matlaging og alt som må til for å klare seg i egen leilighet. Det var vanskelig å få jentene integrert i miljøet på skolen.
  • Da barnehjemmet jeg jobbet på skulle nedlegges ble jeg "miljøarbeider i ½ stilling" for å ta ansvaret for en 16 år gammel jente. Hun flyttet inn til meg da jeg var 26 år. Jeg hadde vært hennes kontaktperson på barnehjemmet og vi var allerede glad i hverandre. Det gjorde det mulig for oss å komme helskinnet igjennom alle de utfordringene som kom. Jeg lærte tidlig at spørsmål og refleksjon er en bedre kommunikasjonsform enn kommandoer.
  • Samtidig gikk jeg over fra å være sosialarbeider på heltid til å bli dataselger. Jeg hadde aldri sittet ved en datamaskin da jeg fikk jobben. 16 selgere hadde en intens trainee periode på 6 måneder. Læringskurven min var svært bratt!
  • I Alfa & Omega har jeg vært prosjektleder, konsulent og partner. Mitt ansvar har vært å ha kontakten med kundene, ha ideer til løsninger, innhente underlagsdata og analysere dette. Jeg har vært prosjektleder og utformet briefing og fulgt opp designere og tekstforfattere slik at kommunikasjonsverktøyene ble som avtalt. I tillegg er jeg sertifisert for å være prosessleder på storgruppekonferanser. Jeg har også gjennomført leder- og medarbeidersamlinger hvis kundene har ønsket bistand til dette.

Personalia

  • født 27.12.61
  • gift
  • to barn f. 1993 og 1996

Utdanning

2020-2022 Videreutdanning i systemisk par- og familieterapi på VID (Vitenskapelige høgskole) i Oslo

2006 Relasjonscoach. Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC), Fundamentals, Relationship Intelligence, System Geography, Relationship Path and System Coaching Integration. 84 hours.

2005 CTI - The Co-Active Coaching Fundamentals Course, Fulfillment Course, Balance Course, Process Course and In The Bones Course. 116 hours.

1982 - 85 Sosionom fra Stavanger sosialhøgskole

Yrkeserfaring

1989 - 05 Prosjektleder, konsulent og partner i Alfa & Omega AS - partner fra 1997

1988 - 89 Selger i Scanvest Ring Data, Sandnes

1987 - 88 Selger i SDI (Sales Dynamics Institute), salg av kurs i personlig utvikling og ledelse

1985 - 87 Miljøarbeider ved Bethania Waisenhus barnehjem i Stavanger. Barnehjemmet ble plutselig lagt ned med 3 mnd frist og jeg tok ansvaret for en av jentene som bodde på barnehjemmet. Jeg hadde 2 års engasjement som miljøarbeider i ½ stilling. Hun var 16 år og jeg 26.