Coaching

Personlig coaching bør foregår over en periode på minst tre måneder dersom man ønsker å oppnå resultater. Den som ønsker å ha personlig coaching har ofte kommet til et punkt i livet hvor man er motivert for å oppnå betydelige forbedringer. Dette kan gjelde egen selvfølelse, egen arbeidssituasjon eller i viktige relasjoner. Det første vi gjør når du får coaching er å danne en allianse som definerer hva du ønsker å oppnå med coachingen. Coachen er en profesjonell
samtalepartner som har ulike metoder og teknikker for å bidra til refleksjon og bevisstgjøring, men samtalen utvikler seg naturlig og tar utgangspunkt i tre hovedprinsipper.

Først og fremst skal vi klargjøre når du føler deg best. Dette innebærer at vi definerer dine verdier og visjoner, samt at vi prøver å identifisere det som hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Neste skritt handler om tydelige valg. Her lærer du å ta de rette valgene ut fra hva du ønsker og hva som gir mest energi, og vi lager handlingsplaner som gjør det enklere å omsette tanker til handlinger. Det tredje prinsippet i personlig coaching handler ganske enkelt om å være i øyeblikket. 

Det er også mulig å få coaching over telefonen dersom du ikke er i nærheten av hovedstaden.

Dersom du ønsker en personlig coaching er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.