Bevisstgjøringskurs

Bevisstgjøringskursene har som mål å gi mennesker en mulighet til å reflektere over hva som skal til for å få en bedre hverdag. Oppgavene på kurset blir stort sett utført i små grupper på to og to, eller tre og tre. Gruppedynamikken sikres ved å bruke tid på å designe en allianse i starten av kurset. Alle deltakerne utarbeider en handlingsplan i løpet av kurset, og bestemmer seg for hva som er det aller viktigste å ta tak i når man kommer hjem. Kurset kan gå over 2 eller 3 dager. Det er best å reise bort fra det daglige og ha tid til å la spørsmålene modnes over natten.

Kurset har også blitt holdt i Spania over 5 dager. Dette gir en fantastisk ramme rundt kurset, og mulighet til en sterkere bearbeiding og modning i forhold til viktige tema i livet.