Parcoaching

I parcoachingen tar vi tak i de tingene som har blitt et problem. I alle samliv har man en del problemstillinger som man ikke kan bli enige om og som gjentar seg gang på gang. Disse mønsterne kan være vanskelig å endre, men man kan lære seg til å leve med dem på en bedre måte.
I coachingen er det naturlig å jobbe med:

  • Konflikthåndtering
  • Økt forståelse for hverandre
  • Visjonen for parforholdet (hvorfor valgte man hverandre i utgangspunktet og hvorfor skal man fortsatt holde sammen)

John Gottman har brukt flere 10 år på studier av hva som skaper suksess og fiasko i ekteskap. Hans bok er viktig for alle som ønsker å forstå mer om grunnlaget for gode parforhold.

Det er tre måter og bedre ekteskap og samliv på:

Øke den generelle positiviteten i relasjonen. Stabile ekteskap har 5 til 1 i forholdet mellom positive og negative interaksjoner. Det mest effektive er å styrke vennskapet i relasjonen.

Redusere negativ påvirkning i konflikter. Unngå de fire dødsrytterne (Horsemen of the Apocalypse); Bebreide, Forsvarsposisjon, Forakt/sarkasme og Kald skulder. Av disse er forakt/sarkasme den mest drepende kommunikasjonsformen i relasjoner.

Øke den positive påvirkningen i konfliktsituasjoner. Bruke humor, en myk start, effektive reparasjonstilbud, akseptere påvirkningen fra den andre, vise hengivenhet/kjærlighet og evne til å snakke sammen.

Kilde: "The Seven Principles for Making Marrige Work" av John Gottman