Personlig coaching

Frihet og bl� himmel.jpg

Coachingen bør minst foregå over en periode på 3 måneder. Innledningsvis utformer vi en allianse som definerer hva coachingen skal fokusere på. De jeg coacher foretrekker samtaler på 2 timer og jeg lager referat fra samtalene. Coachingen kan godt foregå per telefon.

Coachingen baserer seg ikke på noen faste regler. Den tar utgangspunkt i tre hovedprinsipper og mange teknikker, men samtalen utvikles i øyeblikket.
Samtalen skal bidra til bevisstgjøring, læring og handling. Valg av metode bestemmes av temaet som diskuteres.

Hovedprinsippene i coachingen er knyttet til:

  1. Klargjøring av når vi føler oss best. Her definerer vi verdier og en visjon for framtiden. Samtidig blir vi bevisst hva det er som hindrer oss i å leve det livet vi ønsker oss.
  2. Tydelige valg. Her utfordres vi til å vurdere samme tema i mange forskjellige perspektiv. Det er lett å forstå en situasjon på basis av kun ett perspektiv. Vi velger det perspektivet som gir mest energi og brainstormer handlinger ut fra dette. Når vi velger betyr det å si ja til noe, og nei til noe annet. Vi forplikter oss til å handle og lager en plan som gjør det enklere å gå fra ord til handling.
  3. Være i øyeblikket. Fordi alt går så fort, er det ofte lettere å være i fortiden eller fremtiden. Her utfordres vi til å være der vi er, og ta inn over oss både egen suksess og det som er vanskelig. Målet er at vi skal ta eierskap til hele livet. Ikke forflate livet ved å unngå bunn og topp.