Relasjonscoaching

Hovedprinsippene i coachingen er knyttet til:

Gode relasjoner frigjør energi og får fram det beste i oss. … Men det å mestre eller skape gode relasjoner rundt seg kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk.

For å skape gode relasjoner må man ofte løfte blikket fra person til system. Det er enklere å se nye løsninger hvis man tenker «Hva forsøker å skje her?», i stedet for «Hvem gjør hva med hvem?»

En relasjon er per definisjon en allianse. Vi ønsker å skape noe sammen og da må vi være tydelig på hva vi skal få til og hvem som gjør hva. Ved å designe alliansen gjør man den bevisst (conscious) og tilsiktet (intentional).

  • Å være bevisst er å være oppmerksom på.
  • Å være tilsiktet er å ha valgmuligheter.

I relasjonscoachingen (ORSC) er det utviklet mange øvelser for å oppdage hva som skjer i relasjonen slik at vi får nye valgmuligheter og kan lykkes bedre sammen.


Prosessene tar ofte utgangspunkt i spørsmålene:

  • Hva ønsker vi å oppnå i denne prosessen hvis vi virkelig jobber bra sammen?
  • Hva kan hindre oss?
  • Hva er den enkelte villig til å forplikte seg til for fellesskapet?