Teamcoaching

Teamcoaching legges opp etter de utfordringene som har oppstått. På startsamlingen designer vi en allianse med teamet, og skaper en felles forståelse for hvilke utfordringer vi skal fokusere på og hva vi ønsker å oppnå. Teamet velger hvor mange samlinger de trenger i etterkant av startsamlingen, for å følge opp og optimalisere samarbeidet.

Hovedprinsippene i teamcoachingen er knyttet til:

  1. Tydelige roller
  2. Aksept av ulikhet
  3. Energi og vilje til å skulle lykkes med noe sammen
  4. Kommunikasjonsformer som hemmer eller fremmer samarbeid